نویسنده = صفار، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 115-142

نورمحمد شیرمحمدی؛ محمد جواد صفار؛ وحید قاسمی عهد