نویسنده = حبیبی تبار، محمود
تعداد مقالات: 1
1. سردستگی گروه مجرمانه سازمانه یافته در جرایم تعزیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1398

محمود حبیبی تبار؛ احمد حاجی ده آبادی