نویسنده = حبیبی تبار، محمود
تعداد مقالات: 1
1. سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 0-0

محمود حبیبی تبار؛ احمد حاجی ده آبادی