نویسنده = عابدیان، سیدحسن
تعداد مقالات: 1
1. اجتماع اسباب از نظر فقه و حقوق ایران و مصر

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 261-287

مسیب فلاح پور؛ سیدحسن عابدیان؛ سیدمحمد مهدی احمدی؛ احمد مرادخانی