نویسنده = هرمیداس باوند، داود
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت و پاسخگویی شرکت‌های سرمایه گذاری چند ملیتی در قبال آسیب ها و آلودگی های زیست محیطی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 233-248

ایدا مخترع؛ صادق زیبا کلام؛ داود هرمیداس باوند؛ زهرا عابدی