نویسنده = مقصود پور، رسول
تعداد مقالات: 1
1. دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 249-273

رسول مقصود پور؛ احسان اله آگاه