نویسنده = ساعد، محمد جعفر
تعداد مقالات: 1
1. جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 205-231

محسن موحدی فرد؛ منصور رحمدل؛ محمد جعفر ساعد