نویسنده = قرشی زاده، میرناصر
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه وموقعیت قاضی درتحقق اصول دادرسی عادلانه

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 305-330

میرناصر قرشی زاده؛ علیرضا جمشیدی؛ منصور رحمدل