نویسنده = طاهری، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. قراردادهای خدمات سرمایه گذاری در صنعت نفت

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 71-97

مسعود طاهری؛ مسعود البرزی ورکی؛ عبدالله کیایی