نویسنده = بخنوه، کریم
تعداد مقالات: 1
1. جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 213-238

محمد محمودی؛ سید محمود میرخلیلی؛ کریم بخنوه