نویسنده = داودی گرمارودی، هما
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی تشکیل جلسة دادرسی به شیوة الکترونیکی

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 55-79

بهنام سرخوش منجق تپه؛ هما داودی گرمارودی