نویسنده = ساری، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. تطبیق وکاربرد مسایل داوری در حل اختلافات بانکی بین المللی( با تاکید بر مراکز داوری تجاری بین المللی )

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 121-147

افسانه ساری؛ محمود باقری؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی