نویسنده = عالی پور، حسن
تعداد مقالات: 1
1. پیوند گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و بزه دیدگی نوجوانان (مطالعه موردی دانش آموزان بین 12 تا 15 سال منطقه پنج شهر تهران)

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 1-27

هادی کرامتی معز؛ سید محمود میرخلیلی؛ حسن عالی پور؛ مهدی شیدائیان