نویسنده = کریمی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حقوقی داوری آنلاین در قراردادهای الکترونیکی

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 81-106

سمیه بنی یعقوب؛ عباس کریمی؛ مرتضی شهبازی نیا