نویسنده = رحیمی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران در بهره‌مندی از سازمان‌های مردم‌نهاد به‌منظور فسادزدایی و شفافیت‌آفرینی

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 75-93

حمید رحیمی؛ صابر نیاورانی؛ محمد جلالی؛ اسدالله یاوری