نویسنده = نوروزی، قدرت الله
تعداد مقالات: 1
1. عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 21-42

سید محمد علی آل محمد؛ قدرت الله نوروزی؛ منوچهر توسلی نائینی