نویسنده = الماسی، نجادعلی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه و روش‌های جبران خسارت معنوی در حقوق مصر

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 1-26

حسن اژدری؛ نجادعلی الماسی؛ ایرج پورعرفان