نویسنده = صوفی ابادی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 161-188

محمود صوفی ابادی؛ سیدحسین صفائی؛ میرقاسم جعفرزاده