کارآمدی نظام حل و فصل اختلافات خانوادگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. رایانامه: maedeh.chinisaz@yahoo.com

2 گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران (نویسنده مسئول). رایانامه: mirdadashim@yahoo.com

3 گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. رایانامه:edelshad1972@gmail.com

10.30495/alr.2022.1942349.2190

چکیده

زمینه و هدف: خانواده واحد بنیادین هر جامعه است که شالوده ی جامعه ی انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می گردد. اما مانند هر نهاد دیگری ممکن است تحت تاثیرنوسانات، تعارضات و اختلافاتی قرار گیرد که با توجه به جایگاه ویژه آن باید تلاش کرد که این اختلافات به نحوی حل و فصل شود تا به جایگاه ارزشمند خانواده و قواعد اخلاقی حاکم بر آن لطمه‌ای وارد نشود.
روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافته ها و نتایج: استفاده از روش های حل و فصل اختلافات خارج دادگاه با محوریت داوری و یا سیستم ترکیبی از این روش ها با سیستم قضایی (دادگاه‌ها) می‌تواند صیانت بیشتری نسبت به سیستم قضایی صرف برای خانواده با خود به همراه داشته باشد و با بهره گیری از قوانین و مقررات در عرصه های بین المللی از جمله الگوهای بهینه سازی نهاد داوری که توسط آنسیترال بیان شده و مورد ارزیابی و بررسی دقیق جهت کارآمد تر کردن نهاد داوری ارائه شده است و بومی سازی و منطبق سازی آنها با فرهنگ داخلی، بهترین و کارآمدترین نهاد داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی را پیاده سازی کرد. در کنار این بهره مندی از این نهاد ارزشمند وکارا ،از نهادهای دیگری چون مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی جهت ریشه یابی اختلافات بین زوجین، آسیب شناسی آن‌ها و درمان و اصلاح شیوه های ناهنجار اجتماعی بهره جست.

کلیدواژه‌ها