از حل و فصل الکترونیکی اختلافات تا بلاکچین و عدالت در دادگاه‌های رمزنگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحد عربی. رایانامه: Fariba.kazemi.jalise@gmail.com

2 استادیار گروه حقوق، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران (نویسنده مسئول). رایانامه: a.amininia@iauctb.ac.ir

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران. رایانامه: Dr-hassanpour@yahoo.com

10.30495/alr.2021.1941818.2186

چکیده

زمینه و هدف: این مقاله تصاویر اجتماعی بلاک‌چین و ظهور آن در بخش حقوقی را مورد بحث قرار می‌دهد تا دادگاه‌های رمزنگاری را در پس‌زمینه بزرگ‌تری حتی از حل ‌و فصل اختلافات آنلاین و دسترسی به عدالت قرار دهند. بر این اساس این پژوهش تحلیلی نظری از دادگاه‌های رمزنگاری را با این هدف ارائه می‌کند تا بفهمد چگونه بلاک‌چین برای ابداع مجدد عدالت به روشی بازتر و دموکراتیک‌تر تصور می‌شود که به بوروکراسی‌های دولتی، دادگاه‌ها و اشکال سنتی تخصص حقوقی وابسته نیست. در عوض، دادگاه‌های رمزنگاری، داوری را حول اصول اقتصاد رمزنگاری شده مجدداً پیکربندی می‌کنند، جایی که هیئت منصفه باید توکن‌هایی را برای شرکت در داوری به اشتراک بگذارند و درنتیجه از نظر مالی یک آزمایش سرمایه‌گذاری کنند.
روش: در این پژوهش روش تحقیق توصیفی- تحلیلی برای تحلیل حل و فصل الکترونیکی اختلافات تا بلاک‌چین و عدالت در دادگاه‌های رمزنگاری استفاده ‌شده است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها حاکی از آن است که روش‌های جدید مانند ODR در سال‌های اخیر، تعدادی از نوآوری‌های فناوری در شبکه‌های رایانه‌ای مانند بلاک‌چین و استفاده روزافزون از ارزهای دیجیتال، انواع جدیدی از طراحی مکانیسم‌ها را در گستره‌ی حل ‌و فصل اختلافات آنلاین امکان‌پذیر کرده است. بلاک‌چین و شبکه‌های هیئت‌‌ منصفه، امکانات جدیدی را در حل و فصل اختلافات فراهم می‌کند؛ بنابراین پژوهش حاضر در سیستم حقوقی ایران که وابسته به رویه‌های سنتی در حل و فصل اختلافات، ضروری و مهم است، چراکه از طریق تجزیه ‌و تحلیل پلتفرم‌های حل اختلاف که عدالت را دوباره تصور می‌کند، به بحث‌های نوظهور حاکمیت بلاک‌چین کمک می‌کند. یافته‌ها در اینجا مروری بر مضامین غالب شناسایی‌شده برای کمک به این حوزه نوظهور پژوهش‌های نظری و نقد تخیل‌های بلاک‌چین ارائه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها