برسی جنایت وارده در منظقه دارفور و وضعیت حقوقی حاکم بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران. رایانامه:amirian.amin@yahoo.com

10.30495/alr.2021.1944226.2209

چکیده

زمینه و هدف: جنگ‌های داخلی سودان پس از استقلال این کشور در سال 1956، میان اعراب مستقر در شمال، مسیحیان و دیگر اقوام جنوب کشور آغاز شد که هر یک آثاری دهشتناک برجای گذاشت و تراژدی دارفور به‌عنوان جدیدترین بخش این ددمنشی‌ها و خشونت‌ها، مهلک‌ترین آنها نیز نام گرفت. بر این اساس در این مقاله به بررسی ابعاد حقوق جنایات وارده در منطقه دارفور خواهیم پرداخت.
روش: از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده به‌صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها و نتایج: دادستانی دیوان پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده، اعلان داشت که مدارک موجود مؤید مسئولیت کیفری برخی اشخاص به‌واسطه ارتکاب جنایات فاحش بین‌المللی در دارفور، می‌باشد. اشخاص مزبور متهم به ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت از جمله تعقیب و آزار، شکنجه، قتل و تجاوز به عنف می‌باشند. با توجه به اینکه اساسنامه دیوان رسیدگی به جرائم سران دولت‌ها را تجویز می‌کند، آقای عمر البشیر رئیس‌جمهور سودان دارای مسئولیت کیفری در قبال جنایات دارفور شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


- اردبیلی، محمدعلی. (1383). حقوق بین‌الملل کیفری. میزان.
- باباخانی، عطیه. (1387). جامعه بین‌المللی و مقابله با نقض حقوق بشردوستانه در بحران دارفور. مجله حقوقی بین المللی، 25(38)، 184-141.
http://www.cilamag.ir/article_17528.html
- ساندروز، ایو. (1375). اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی. ترجمه حسین شریفی طراز‌کوهی. در: مجموعه مقالات حقوق جنگ، گردآوری حسین شریفی طراز‌کوهی. پژوهشکده علوم دفاعی و استراتژیک دانشگاه امام حسین.
- شریعت باقری، محمدجواد. (1384). حقوق کیفری بین‌المللی. جنگل.
- صبور، مهدی؛ سعیدی، یونس؛ سیف‌زاده، لادن. (1398). تدابیر مقابله‌ای با ژنوساید (نسل‌کشی) در اسناد و رویه‌های بین‌المللی. کنگره بین‌المللی تحقیقات بین‌رشته‌ای در علوم انسانی اسلامی. تهران.
- ضیایی بیگدلی، محمدرضا. (1381). حقوق بین‌الملل عمومی. گنج دانش.
- فلاحیان، همایون (1385). پیامدهای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین‌المللی کیفری از بعد جنایات مندرج در اساسنامه دیوان. مجله حقوقی بین‌المللی، 23(35)، 223-195.
http://www.cilamag.ir/article_17826.html
- قدیر، محسن؛ کیخسروی، مهدی. (1398). جنایات جنگی و برهم‌کنش آن با جنایات علیه بشریت و نسل زدایی. آموزه‌های حقوق کیفری، 16(17)، 98-67.
https://cld.razavi.ac.ir/article_419.html
- کاسسه، آنتونیو. (1387). حقوق کیفری بین‌المللی. ترجمه حسین پیران، اردشیر امیر‌ارجمند و زهرا موسوی. جنگل.
- محسن‌زاده، الهام. (1397). بررسی جنایت علیه بشریت در عرصه بین‌المللی. اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش‌های علمی علوم انسانی. تهران.
- محمدنسل، غلامرضا. (1385). مجموعه مقررات دیوان بین‌المللی کیفری. دادگستر.
- معظمی، شهلا. (1384). جرم سازمان‌یافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن. دادگستر.
- میرمحمدصادقی، حسین. (1383). دادگاه کیفری بین‌المللی. دادگستر.
- میرمحمّدی، معصومه سادات. (1388). تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم انگاری جنایات بین‌المللی در قوانین داخلی دولت‌ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آنها. مجله حقوقی بین‌المللی، 26(41)، 174-143.
http://www.cilamag.ir/article_17288.html
- نوروزی، میثم؛ نوربخش، رویا؛ باقری، سیده زهرا. (1396). جنایت جنگی در دیوان کیفری بین‌المللی. کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21. رشت.
- هنکر تز، ژان ماری و دیگران. (1391). حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی. جلد اول. مجد
- De waal, A. (2005). who are the Darfurians? African Affairs, 104(415)
- Sudan News. (2006). Embassy of the Republic of Sudan, "Darfur Conflict, Its History, Nature and Development" July 14.
- Sudan, Ali Agab Sudan. (2005). The International Criminal Court: Access to Justice and Place of Victims, Roundtable, Khartoum, Khartoum Center for Human Rights and Environmental Development report
- First Report of the Prosecutor of the International Criminl Court to the UN Security Council Pursuant to UNSCR 1593 .(2005). p.4. Available at: http://www.icc- cpi.int/library/cases/ICC_Darfur UNSC_Report_29-06-05_EN.pdf.
- Forth Report of the Prosecutor of the International Criminl Court to the UN Security Council Pursuant to UNSCR 1593 .(2005). p. 1. Available at: http://www.icc- cpi.int/library/organs/otp/OTP ReportUNSC4-Darfur_English.pdf.
- S/RES/1714 (2006), 6 October 2006