نگاهی تطبیقی به کارکرد سمن‌ها در پیشگیری از جرائم علیه محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

10.30495/alr.2021.1919146.2012

چکیده

زمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی تطبیقی کارکرد سمن‌ها در پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی است. حفظ محیط‌زیست و توجه به مسائل زیست‌محیطی یکى از موضوع‏هاى مهم جهانى و دغدغه برانگیز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است. اما امروزه متاسفانه جرایمی علیه محیط‌زیست گسترش یافته است. در تعریف این جرایم می‌توان گفت، جرایم علیه محیط‌زیست به اقداماتی که تحت شرایطی خاص، سبب آلودگی یا از بین رفتن و یا آسیب به مظاهر محیط‌زیست گردند، اطلاق می‌گردد. با توجه به اهمیت و جایگاه محیط‌زیست در سلامتی بشر و ارتباط مستقیم با یکدیگر، ضرورت پیشگیری از این جرایم را بیش از پیش نمایان می‌سازد، اغلب کشورها اقدامات خاصی را در این مورد به اجرا می‌گذارند.
روش‌شناسی: روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی-تحلیلی است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌های تحقیق نشان می‎دهد، یکی از این ظرفیت‌ها ابزار قانونگذاری است و دیگری می‌تواند استفاده از سمن‌ها یا همان سازمان‌های مردم نهاد باشد که می‌تواند از طریق رسمیت بخشیدن به عملکرد سازمان‌های مردم نهار نقش هر چه بیشتر آن را در پیشبرد اهداف عالی خود داشته باشد. از نقش‌های مهم سمن‌ها در قبال حفظ محیط‌زیست پیشگیری از وقوع جرم‌های زیست‌محیطی است. از طریق آگاهی افکار عمومی و امر به معروف و نهی از منکر از این طریق است که خوشبختانه قانونگذار در قانون آیین دادرسی جدید به اهمیت سمن‌ها واقف شده و از نقش آن‌ها سخن گفته است.

کلیدواژه‌ها