مفهوم تروریسم

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده

تروریسم از جمله موضوعاتی است که امروزه چالش بزرگی برای جهان متمدن به حساب می­آید. با وجود مشکلات بسیاری که در این زمینه ایجاد شده است و علیرغم تلاش­های بسیاری که به نظر می رسد دولت­ها در راستای مبارزه و پیشگیری از تروریسم صورت داده­اند، این موضوع همچنان به عنوان یک مشکلی لاینحل باقی مانده است. عمده مشکل موجود در این راه به مفهوم تروریسم باز می­گردد. عدم توانایی جامعه بین­المللی برای رسیدن به اجماعی از تروریسم خود بسته به دیدگاه­های متفاوت دولت­ها است که این دیدگاه­ها نیز خود بسته به منافع سیاسی دولت­ها تغییر می­کنند.
در این راه تلاش­های بی­نتیجه زیادی صورت گرفته است که هر یک حوزه­های متفاوتی را در بر می گیرد. گرچه در عرصه سیاسی تروریسم دارای یک بار معنایی نسبی است، با این حال در عرصه حقوقی تلاش­های چندی در حوزه حقوق داخلی به انجام رسیده است که می­تواند نقطه آغاز خوبی برای مبارزه منطقی و عادلانه با اقدامات تروریستی باشد.
مقاله حاضر تلاشی است برای ارائه دورنمایی از معنای تروریسم، آنگونه که در لغت آمده است و نسبیت معنایی آن در حوزه سیاست و حقوق نیز بر آن گواهی می­دهد. با این هدف نمی­توان انتظار ارائه تعریفی از تروریسم در انتهای مقاله داشت چرا که ادعای ارائه چنین تعریفی به گونه­ای که با پذیرش عمومی موجه شود، ادعایی گزاف است که تنها نتیجه آن ارائه تعریفی نسبی در کنار سایر تعاریف موجود است.

کلیدواژه‌ها