بررسی حقوقی نظارت بر صنعت بانکداری در عرصه جهانی شدن اقتصاد با تأکید بر اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد الکترونیک) و معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار

چکیده

یکی از مسائل مهم جهانی شدن اقتصاد، میزان و سهم دخالت دولت در عرصه اقتصاد داخلی، با تحقق جهانی شدن است. برخی از متفکران به این نظر قائلند که با جهانی شدن اقتصاد، دولت ملی زائل شده و تأکید بر حاکمیت مطلق دولت امری نادرست خواهد بود. برخی دیگر معتقدند که با جهانی شدن، همچنان دولت ملی است که نقش اصلی را ایفا می نماید و از حاکمیت آن کاسته نمی شود. در میان این دو دسته از نظرات باید اذعان کنیم که با وجود تفکیک میان کشورهای غنی و فقیر، با جهانی شدن اقتصاد، دخالت دولت در عرصه اقتصاد مانند گذشته نخواهد بود و وظیفه دولت از ورود در اقتصاد به مدیریت و تنظیم-گری اقتصادی تغییر خواهد یافت. با پذیرفتن نظر سوم، مصداق نظارت دولت جمهوری اسلامی ایران بر نظام بانکداری مورد مطالعه قرار می‌گیرد تا میزان نظارت از بعد حقوقی بررسی شده و همچنین وضعیت حقیقی بررسی شود.

کلیدواژه‌ها