کارکردهای نظری و عملی پلیس فتا در پیشگیری از جرایم سایبری و موانع حاکم بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان )

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان

چکیده

حجم فراوانی از اطلاعات مورد نیاز جامعه امروز، با استفاده از رایانه ها و شبکه های مرتبط به آن تولید، ذخیره، ارسال و توسعه می یابد. صنایع تجاری جهان در روز به تنهایی میلیون ها دلار معامله های خود را از طریق شبکه جهانی اینترنت انجام می دهند. لذا تمایل روزافزون به استفاده از آن شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم در فضای سایبری به وجود آورده و گسترش آن موجب بروز آسیب ها و خسارت های گوناگون در جوامع گردیده است. پلیس به عنوان یکی از نهادهای مسئول برقراری امنیت و مقابله با جرایم در کشورها، وظیفه و نقش بسیار مهمی در مبارزه با این جرایم را دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف نشان دادن جایگاه پلیس فتا در پیشگیری از جرایم سایبری و نقش تأمین کننده ی آن در امنیت انجام شده است . در کنار تمام مزایا و پاداش هایی که از پلیس فتا به سیستم عدالت کیفری تزریق می شود موانع و محدودیت های مهمی چون عدم امنیت شغلی و حرفه ای بودن بزهکار را باید در نظر داشت .یافته های این پژوهش نشان می دهد که آموزش تخصصی به پلیس و گشت زنی و مراقبت در فضای مجازی در خصوص اینترنت و رایانه باعث خواهد شد تا این نقش از پلیس کارآمدتر جلوه کند.

کلیدواژه‌ها