بررسی حقوقی نظارت بر صنعت بانکداری در عرصه جهانی شدن اقتصاد با تأکید بر اقتصاد مقاومتی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد الکترونیک) و معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار

2 مدرس دانشگاه