ازدواج مختلط اتباع ایران

نویسنده

رتبه علمی نویسنده

چکیده

ازدواج با اتباع بیگانه در کشورهای مختلف و در کنوانسیونهای بین‏المللی همواره مورد بحث بوده است. برخی از نظام‏های حقوقی به منظورحمایت از خانواده، طرفدار وحدت تابعیت زوجین و برخی دیگرجهت رعایت تساوی حقوق زن و مرد، طرفدار استقلال تابعیت هر یک از زوجین می‏باشند. در ایران این مطلب بر حسب این که زن ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کند، یا زن خارجی باشد و با مرد ایرانی ازدواج کند، به دو صورت جداگانه و متفاوت، از سوی قانونگذار مورد بررسی قرار گرفته است. در سال 1385 وزارت امور خارجه لایحه‏ای جهت اصلاح ماده 976 قانون مدنی تقدیم مجلس نمود، اما مجلس شورای اسلامی با رد این لایحه در واقع بر پای‏بندی جمهوری اسلامی ایران به نظریه‏ی وحدت تابعیت صحه گذارد.

کلیدواژه‌ها