تعداد مقالات: 297
176. پیشگیری از بزهکاری اطفال با رویکرد خانواده و مدرسه مدار در سیاست جنایی ایران

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 115-140

داود کرمی؛ سامان عبدالهی؛ منوچهر عبدالهی


177. ضمان پزشک از منظر فقه امامیه

دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 99-136

خسرو حسین‌پور؛ سید فضل اله موسوی


178. بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 135-168

محسن عینی؛ محمدرضا خضابی خسرقی


179. تحولات نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 115-144

ابراهیم رجبی؛ محمدصادق چاووشی


180. علل افزایش مطالبه مهریه از سوی زوجه در سال های 95-96

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 127-152

رضا بیرانوند؛ منصوره صاحبدل نیا


181. تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 133-170

امین رستمی؛ مسعود زمانی؛ منوچهر توسلی نائینی


183. ضمان درک در حوزه آرای قضایی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 107-134

یوسف یعقوبی محمودآبادی؛ منصور امینی


184. شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 107-137

منصور شکیبا؛ پژمان محمدی؛ سیاوش شجاع پوریان


185. بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 93-119

پیمان رستمیان؛ محمدحسین حجاریان؛ حسنعلی موذن زادگان


187. جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 0-0

علی اعتمادی؛ باقر شاملو؛ امان اله علیمرادی؛ سیدمهدی احمدی موسوی


190. بررسی دیدگاه های مختلف در ضمان عاقله

دوره 3، 7،6،5، بهار 1389، صفحه 134-148

صادق مرادی


192. اجاره به‏شرط تملیک و عدم تحقق شرط (بررسی تطبیقی)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1387

محمدرضا پیرهادی


194. سهم عدالت در تفسیر قانون

دوره 1، شماره 1، پاییز 1386، صفحه 131-144

ناصر کاتوزیان


196. «تأثیر‌اندیشه و عمل امام خمینی (ره) بر تعیین جمهوری اسلامی» به عنوان نوع نظام حکومتی

دوره 5، شماره 15، بهار 1391، صفحه 224-247

نادر میرزاده کوهشاهی؛ بابک درویشی


198. تحلیل تئوری های خصوصی سازی و تاثیر آن بر اقتصاد دولت

دوره 6، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 149-165

حجت اله یازرلو


199. قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران

دوره 5، شماره 16، تابستان 1391، صفحه 9-279

عیسی امینی؛ الیاس نوعی


200. آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

دوره 5، شماره 17، پاییز 1391، صفحه 136-165

مجید عباس آبادی؛ پرویز رضایی