تعداد مقالات: 297
101. اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 59-87

مجید پوراستاد؛ مهسا سعادت


103. مسئولیت کیفری در جنایات بین المللی و تقابل آن با گفتمان مصونیت

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 59-92

محمد علی چاپاری؛ مجید شایگان فرد


104. تحلیل جنبه های حقوقی موسسات گزارش اعتبار در ایران

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 57-100

خلیل جمعه زاده بهابادی؛ مصطفی ملکی


105. بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 71-101

مهدی چگنی؛ محد صادق آزادفر؛ محمد جواد پورحسینی


106. مقررات زدایی در صنعت برق جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 59-92

زینب عصمتی؛ تهمینه عدالتجو


108. مسئولیت مدنی دولت ناشی از فقدان ، نقص یا سوء کاربرد تجهیزات پزشکی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 55-80

سید محمود هاشمی؛ کوروش استوار سنگری؛ سید محمد هاشمی؛ حمید ضرابی


109. حق بر ابداعات دارویی با تاکید بر حق بر سلامتی در حقوق بین الملل

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 43-72

مرتضی قلی شفیعی؛ لیلا رئیسی دزکی؛ محمود جلالی کروه


110. بررسی فقهی تشکیل جلسة دادرسی به شیوة الکترونیکی

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 55-79

بهنام سرخوش منجق تپه؛ هما داودی گرمارودی


111. بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1398

احسان مشکل گشا؛ محسن رئیسی


113. مطالعه تطبیقی حمایت های حقوقی از زنان در نظام مستمری بازنشستگی در حقوق امریکا و ایران

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 0-0

الهام امیری؛ سید محمد هاشمی؛ ولی رستمی؛ بیژن عباسی


115. تجویز انتقال منافع

دوره 3، 10،9،8، زمستان 1389، صفحه 68-78

نادر خاوندگار


117. نگاهی بر سیستم عدم تمرکز اداری در ایران

دوره 2، شماره 4، پاییز 1387، صفحه 81-90

محسن امامی قشلاق


118. ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری

دوره 2، شماره 3، تابستان 1387

حیدر حسن زاده


122. ویژگی‌های عمده ‌اینکوترمز 2010

دوره 5، شماره 15، بهار 1391، صفحه 142-171

عباس کریمی؛ پریسا سلیمانزاده


123. پیشینه رویکرد «تحلیل اقتصادی حقوق»

دوره 5، شماره 16، تابستان 1391، صفحه 172-219

سید مرتضی نعیمی


124. تتبعی بر مسئولیت کیفری منحرفین جنسی در پرتو نظریات جرم شناسی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1391، صفحه 91-136

مهسا شیروی؛ تهمورث بشیریه