دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. رژیم امنیت سایبری در حقوق بین‌الملل هوانوردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.30495/alr.2022.1946192.2231

حمیدرضا سیدی؛ سید باقر میرعباسی؛ احسان کامرانی


2. رویه شورای امنیت در قبال اصل حاکمیت قانون در حوزه حقوق بشر با تاکید بر حقوق زنان و کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.30495/alr.2022.1950063.2263

حسین ملکشاهی؛ فرید آزادبخت؛ هنگامه غضنفری


3. ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیه‌ اروپا در قبال جرایم رایانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1400

10.30495/alr.2022.1949604.2258

نوید دیلمی معزی؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی


4. مقارنه قاعده تشهیر در حقوق اسلام و حقوق غرب از منظر هزینه های دولتی و دادرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.30495/alr.2022.1945971.2226

پیمان حاج محمودعطار؛ بتول پاکزاد؛ فتح الله رحیمی


5. چالش های نوین مقابله با تامین مالی تروریسم: با نگاهی به پدیده رمز ارزها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.30495/alr.2022.1920346.2015

محمد رضازاده سلطان آباد


6. مسئولیت مدنی نوین در حقوق حمل و نقل : تدابیر بازدارنده، اقدامات پیشگیرانه و ضمانتهای اجرایی موثر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

10.30495/alr.2022.1948794.2251

امین البوشوکه؛ عبدالحسین شیروی خوزانی


7. فراتحلیل پژوهش های سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم با رویکرد فرا ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1401

10.30495/alr.2022.1956638.2337

صیاد درویشی


8. حمایت کیفری از سکوهای نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30495/alr.2022.1938493.2150

محمدرضا شادمان فر؛ امیر شاکری؛ حسن پوربافرانی


9. مبنای حقوق بشری استثنائات حمایت از آثار ادبی و هنری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1401

10.30495/alr.2022.1953522.2304

سارا حاجی زاده؛ ابوطالب کوشا؛ حسین صادقی