دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نظام اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران در حقوق امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

جعفر طباطبائی؛ ابومحمد عسگرخانی


2. جایگاه طبقات اجتماعی در نافرمانی مدنی از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

حمید وطن خواه؛ سید محسن ظریفکارفرد؛ حمید ضرابی؛ روح اله رحیمی


3. بررسی تطبیقی دامنه تاثیر نقش دادستانی در تعقیب جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1370 و 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

شهریار براهویی؛ علیرضا سایبانی؛ باقر شاملو


4. مفهوم و مبانی جبران خسارت از محکومان بی گناه با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و کامن لا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1399

اسدالله قربان زاده؛ محسن رهامی؛ بهروز گلپایگانی


5. ماهیت تعهدات متقابل وتبعی متصدیان حمل ونقل اولیه وثانویه دریایی کالا در حقوق ایران کنوانسیونهای لاهه،هامبورگ و رتردام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

حسین صالحی؛ مسعود رضا رنجبر


6. بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

منیره محلوجی؛ محمدرضا شادمان فر؛ مسعود حیدری


7. استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

فرزانه درری؛ جمشید نورشرق؛ احمد شمس


8. بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

الهام ایرجی زاده؛ منوچهر توسلی نائینی؛ علی رادان جبلی


9. ادله اثبات وقف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1399

احمدرضا حمیدی؛ سید جعفر هاشمی باجگانی؛ امیرمحمد صدیقیان


10. نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1399

سید محسن صالحی ابری؛ مجتبی نیک دوستی؛ محمد جعفری فشارکی


11. التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور با تاکید بر اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1399

جلال تیموری؛ محمد صادقی؛ ابو محمد عسگرخانی


12. تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1399

مهدی یوسفی صادقلو؛ لیلا پورمحمدعلی


13. مبانی عدم تحمل کیفر؛ چالش‌های فراروی آن در اجرای حکم با رویکردی بر حقوق کیفری انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1399

محمدعلی نصرالهی؛ علی مزیدی شرف‌آبادی؛ سیدمهدی منصوری


14. بیت کوین؛ پولشویی و راهکارهای مقابله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1399

مریم فراتی؛ باقر شاملو؛ ایرج گلدوزیان


15. شرایط اساسی قراردادهای بالادستی نفت جهت واگذاری به شرکت های بین المللی نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

سید عمادالدین طباطبایی؛ عبدالحسین شیروی خوزانی؛ محمود باقری