دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

الهام ایرجی زاده؛ منوچهر توسلی نائینی؛ علی رادان جبلی


2. ادله اثبات وقف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1399

احمدرضا حمیدی؛ سید جعفر هاشمی باجگانی؛ امیرمحمد صدیقیان


3. بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

شادمان احمدی نژاد رزداری؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ حسن مرادی


4. مسئولیت رعایت قواعد حقوق بشر توسط شرکت های چند ملیتی در سرمایه گذاری های بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

امیر زرودی؛ داریوش اشرافی


5. تاثیر مقرره‌گذاری بر تحدید اختیارات نیروی انتظامی در صدور مجوز سازمان‌های غیردولتیِ مبارزه با فساد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

ناهید ناصری؛ صادق سلیمی؛ هوشنگ شامبیاتی


6. قتل ناشی از دَوَران امر بین مَحذورین؛ قصاص مکرِه یا مکرَه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

شهرداد دارابی؛ عماد حاج عبدالعلی بزاز


7. بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات‌های جایگزین حبس انتشار: تابستان 1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

رحمان بن سعید؛ مسعود حیدری؛ محمود مالمیر


8. آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1400

محمد شهریاری؛ محمدرضا شادمان فر؛ مسعود حیدری؛ علی یوسف زاده


9. مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

حیدر علی جهانبخشی؛ محمد کاظم رحمان ستایش؛ سیف اله فضل الهی


10. مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

حمید رضا حاجی زاده؛ عباس زراعت؛ سید مهدی منصوری


11. تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

اسماعیل قمری؛ اکبر وروایی؛ مسعود قاسمی


12. ابعاد و مولفه های ساختاری جرم یابی جرایم سازمان یافته مواد مخدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

علی محمد احمد وند؛ علیرضا جزینی؛ اصحاب حبیب زاده؛ مجید کریمی


13. بررسی تضمین گمرکی مالکیت معنوی از مجرای تریپس،رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی و رویکرد قوانین ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

علی کمیلی پور؛ لیلا رئیسی؛ مسعود راعی


14. مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

سعید پرستش؛ محمدرضا غلامپور؛ سید محمد حسینی؛ سعید منصوری


15. بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

رحمان بن سعید؛ مسعود حیدری؛ محمود مالمیر


16. مقایسه تطبیقی قانون حاکم بر قرار داد نقل و انتقال مال معین در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

کبری هیبتی؛ محمد علی اعلایی فرد؛ علی پورجواهری


17. تحلیل جرم نشر اکاذیب رایانه ای در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی نیجریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1400

حسین ناصر خاکی؛ چنگیز حسنوند


18. بررسی تعدیل وجه التزام در حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1400

هادی روستا؛ سید جعفر هاشمی باجگانی؛ امیر محمد صدیقیان