کلیدواژه‌ها = دعاوی طاری
ایراد امر مطروحه و مرتبط در خصوص دادگاه‌های رسیدگی‌کننده در نظام حقوقی ایران و لبنان

دوره 13، شماره 49، آذر 1399، صفحه 241-258

10.30495/alr.2020.675990

نبی غلامی؛ رسول مقصود پور؛ سید محسن حسینی پویا؛ احمد تاجی


وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 13، شماره 49، آذر 1399، صفحه 319-347

10.30495/alr.2021.1937358.2137

عباس پوریانی؛ ابوالفضل دنکوب؛ رضا زارعی سمنگان


نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی

دوره 13، شماره 47، فروردین 1399، صفحه 369-391

10.30495/alr.2022.1946912.2237

رضا کارخانه؛ محمد ابوعطا؛ محمد روحانی مقدم