کلیدواژه‌ها = قراردادی شدن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ماهیت و قلمرو قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 67-90

مراد شمولی؛ محمدرضا شادمان فر