کلیدواژه‌ها = ادله اثبات دعوی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 0-0

محمدقاسم ناظریان؛ امید محمدی نیا