کلیدواژه‌ها = معاشرت افتراقی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی جرم‌شناسانه تأثیر مجازات حبس بر زندانیان در پرتو نظریه «معاشرت افتراقی یا ترجیحی» (مطالعه موردی شهرستان کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1398

سپیده سفیدی؛ محمدرضا عباسی فرد