کلیدواژه‌ها = اتاق بازرگانی بین المللی
قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی

دوره 10، شماره 36، شهریور 1396، صفحه 231-252

فتح الله نیازی اتابای؛ مریم مرادی؛ سید باقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخانی