کلیدواژه‌ها = پولشویی
چالش های نوین مقابله با تامین مالی تروریسم: با نگاهی به پدیده رمز ارزها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.30495/alr.2022.1920346.2015

محمد رضازاده سلطان آباد


جرم انگاری دارا شدن ناعادلانه در پرتو تحولات بین المللی با تاکید بر سیاست جنایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1401

10.30495/alr.2022.1954082.2308

مهدی چگنی؛ اکبر نوروزی؛ اشکان فامیل مدبران؛ محمدجواد رضاپور


آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی

دوره 13، شماره 47، فروردین 1399، صفحه 415-433

10.30495/alr.2022.1921486.2023

محمد شهریاری؛ محمدرضا شادمان فر؛ مسعود حیدری؛ علی یوسف زاده