کلیدواژه‌ها = سازمان‌های مردم نهاد
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 1-24

رضا بیرانوند؛ شهرام سبزیان فرد


2. مشارکت جامعه مدنی در سیاست جنایی با تأکید بر سیاست جنایی ایران

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 179-217

سید حسین حسینی؛ طاهره محمود سلطانی