کلیدواژه‌ها = ج.ا.ایران
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی فرآیند قانونی تجاری سازی حق اختراعات در ایران و انگلستان

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 234-270

دکتر مصطفی ماندگار؛ محمود رنجبر


2. پدیده ریزگردها در ایران و نحوه مدیریت آن ها از منظر حقوق بین الملل

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 87-114

میرابراهیم صدیق؛ مهدی جوهری؛ سید مصطفی کازرونی