کلیدواژه‌ها = دادرسی افتراقی
آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی

دوره 13، شماره 47، فروردین 1399، صفحه 415-433

10.30495/alr.2022.1921486.2023

محمد شهریاری؛ محمدرضا شادمان فر؛ مسعود حیدری؛ علی یوسف زاده


تحلیل و نقد افتراقی بودن دادرسی نظامی

دوره 10، شماره 37، آذر 1396، صفحه 0-0

حامد عطارنیا؛ رجب گلدوست جویباری؛ محمد علی اردبیلی