کلیدواژه‌ها = حقوق انگلستان
تامین و جبران خسارت ناشی از هزینه دادرسی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 15، شماره 55، فروردین 1401، صفحه 211-233

10.30495/alr.2022.1955440.2326

میلاد کیانپوریان نژاد؛ پژمان محمدی؛ خلیل احمدی


بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 9، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 143-182

علی اکبری فیض آبادی؛ غلامعباس ترکی؛ مرتضی ناجی زواره