کلیدواژه‌ها = اسناد بین المللی
تحقق حق بر توسعه در پرتو اقتصاد مقاومتی از منظر فقه و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

10.30495/alr.2022.1952929.2296

محمدرضا حقیقی؛ فرج الله براتی؛ سیدحسام الدین حسینی


نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا مطابق با اسناد بین المللی

دوره 11، شماره 39، فروردین 1397، صفحه 201-240

فهیمه توانگر مروستی؛ حمید رضا جمالی؛ علیرضا آرش پور


جایگاه و آثار انتقال محکومان؛ در حقوق داخلی و اسناد بین المللی

دوره 10، شماره 37، آذر 1396، صفحه 145-178

فخرالدین سلطانی؛ سیف الدین بازوند؛ جمیل حسن پور


اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری

دوره 9، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 41-64

عباس تدین؛ محمدرضا خانجانی