کلیدواژه‌ها = آیین دادرسی کیفری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل ماهیت و قلمرو قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 67-90

مراد شمولی؛ محمدرضا شادمان فر


3. اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 41-64

عباس تدین؛ محمدرضا خانجانی