کلیدواژه‌ها = کرامت انسانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساز و کارهای حمایت از کرامت انسانی در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 0-0

مهرزاد فردوسی؛ سید محمد مهدی غمامی؛ ولی رستمی