کلیدواژه‌ها = نظام حقوقی ایران
قلمرو اختیارات تقنینی حاکمیت در حوزه خانواده از منظر حقوق ایران و اسناد حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.30495/alr.2022.1951217.2274

مرتضی محمدی؛ سید توحید عاملی


نظام حقوقی حاکم براداره و مسولیت شرکت های هلدینگ در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 14، شماره 53، آذر 1400، صفحه 381-400

10.30495/alr.2022.1937657.2139

ناهید کامران‌زاده؛ مصطفی ماندگار؛ مهسا حسینی مقدم


عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران

دوره 12، شماره 44، تیر 1398، صفحه 21-42

سید محمد علی آل محمد؛ قدرت الله نوروزی؛ منوچهر توسلی نائینی


مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی

دوره 12، شماره 43، فروردین 1398، صفحه 331-357

انور یداللهی؛ محمدحسین زارعی؛ اسدالله یاوری