کلیدواژه‌ها = عدالت کیفری
واکاوی پاسخ دهی واکنشی تقنینی نظام عدالت کیفری در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی

دوره 14، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 251-267

10.30495/alr.2021.1939602.2165

جمیله زینعلی؛ محسن شکرچی زاده؛ راضیه قاسمی کهریزسنگی


تعقیب متهمان از دادرسی کیفری تا دادرسی ترمیمی

دوره 13، شماره 49، آذر 1399، صفحه 93-112

10.30495/alr.2020.674708

طیب علیپور؛ حسنعلی موذن زادگان؛ غلام حسن کوشکی


معاضدت قضایی و عدالت کیفری بین المللی

دوره 13، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 299-317

10.30495/alr.2021.1935183.2115

مظاهر خواجوند؛ مجتبی لطفی خاچک؛ مینا جعفری