کلیدواژه‌ها = مالکیت
تعداد مقالات: 4
1. مولفه ها و اصول حقوقی حاکم بر مالکیت در فضای مجازی

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 0-0

مهدی پناهی؛ نجادعلی الماسی؛ احمد شمس؛ محمودرضا محمدطاهری


2. بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 75-96

حمید طالب زاده؛ عادل خوش نوا


3. انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 189-211

مهدی خندانی؛ حمیدرضا علی کرمی؛ وحید قاسمی عهد


4. تاثیر غیرمجاز بودن ید بزه‌دیده در ماهیت وصف مجرمانه در جرایم علیه اموال

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 266-290

مهدی چگنی؛ موحد شریفیان؛ رضا حسینی