کلیدواژه‌ها = تحلیل اقتصادی دادرسی، کارایی و کیفیت دادرسی، هزینه‌‌های دادرسی و صلح و سازش خارج از دادگاه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اقتصادی فرآیند دادرسی مدنی براساس هزینه‌‌ها

دوره 8، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 57-85

مجید پوراستاد؛ فاطمه حصارخانی