کلیدواژه‌ها = حقوق بین الملل
تعداد مقالات: 4
1. مفهوم و جایگاه صلاحدید در حقوق بین الملل

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 1-27

محمد رضا سبحانی؛ رضا موسی زاده؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ سعید منصوری


2. اخلاق و عدالت کیفری در دادگاه ویژه کیفری بین المللی نورنبرگ با تکیه بر حقوق بین المللی عرفی

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 29-48

اشکان فامیل مدبران؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ سیامک جعفرزاده


3. پدیده جنگجویان خارجی از منظر حقوق بین الملل

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 93-126

افشین یوسفی؛ علیرضا آرش پور؛ مسعود راعی دهقی