کلیدواژه‌ها = برنامه IMO
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد شش بندر منتخب دنیا در اجرای الزامات کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن کشتی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1393، صفحه 39-59

علیرضا ظاهری؛ میترا اسماعیلی میرک محله