کلیدواژه‌ها = حقوق عمومی‌– سند رسمی‌– نظم عمومی- امنیت مالکیت- خدمت عمومی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر سند رسمی‌بر توسعه حقوق عمومی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1392، صفحه 110-131

عباس منتهایی؛ حسین فروتنی راد